Начало » Инструкции за безопасност

Инструкции за безопасност

 • от
 1. Безопасност

Инструментите за обработка на дърво и пластмаса представляват риск за оператора на дървообработващата машина, поради високите им скорости на рязане, тяхната форма и острота, и ако са зле конструирани и произведени, или неправилно употребявани.

Инструментите на ЗММ ООД се разработват и конструират съгласно най-новите технологии за производство на инструменти, и се произвеждат от специално избрани и проверявани материали. Тези качествени инструменти осигуряват:

 • Оптимална защита срещу нещастни случаи
 • Високо качество на работата
 • Икономия при употребата им.

В зависимост от приложението, различните инструменти се предлагат за:

 • Работа при режим ръчно подаване
 • Работа при режим механично подаване

Инструментите за работа при режим ръчно подаване се конструират така, че да се постигне, за целите на определена степен на сигурност, следното:

 • Намаляване на нараняванията, следствие от контакт с въртящ се инструмент
 • Намаляване на риска от обратен удар на обработваната дървена заготовка

С цел максимизиране на безопасността на дърворежещите инструменти по време на работа с тях, и намаляване на риска от нараняване на потребителя са създадени специални международни стандарти EN 847-1:1997, EN 847-2:2001.

Инструменти, подложени на тест, носят получения знак за успешно преминат тест.

 1. II. Ръчно подаване

Под ръчно подаване, съгласно EN 847-1/2 се разбира поддържането и направляването на

–          заготовки

–          инструменти и преносими (портативни) машини

с ръка, дори ако се използва устройство за подаване, което може да бъде наклонено настрана, но не е блокирано с водача (дорника/държача) на инструмента, или дори ако се използва ръчно задвижвано приспособление.

Инструментите на ЗММ ООД за ръчно подаване отговарят на съответните изисквания за безопасност за такива инструменти, особенно що се отнася до максималната проекция на режещия ръб и стойностите за обратен удар.Съгласно Европейската норма EN 847 -1/2, инструментите ни се обозначават с “MAN”. Те са маркирани и с препоръчителни обороти (RPM), напр.:

n= 5 000-8 000 min -1.

Инструментите за ръчно подаване (MAN) могат да се използват и за механично подаване.

 

III.             Механично подаване

Механично подаване, съгласно EN 847-1/2 засяга  подавателен механизъм за заготока или инструмент, който е интегриран в машината, и с който, заготовката и инструмента биват механично направлявани или поддържани по време на обработка.

 

Инструментите на ЗММ ООД за механично подаване отговарят на съответните изисквания за безопасност за такива инструменти. Съгласно Европейската норма EN 847-1/2, инструментите се обозначават с “MEC”. Те са маркирани и с препоръчителните обороти(RPM), напр.:

n= 12 000 min -1.

Не е позволено използването на инструменти за механично подаване (MEC) в режим ръчно подаване.

 1. Обща информация и дефиниции
 2. Машинни инструменти

Един нож би могъл да се използва за рязане на дърво, само ако е вграден в тяло.  В зависимост от употребата, инструмента се използва на машини за фрезоване, хобеловане, рязане и пробиване.В зависимост от това как са закрепени ножовете към тялото на инструмента, могат да се разграничат различни типове машинни инструменти: