Инструкции за безопасност

Безопасност Инструментите за обработка на дърво и пластмаса представляват риск за оператора на дървообработващата машина, поради високите им скорости на рязане, тяхната форма и острота, и ако са зле конструирани…