112-18 Фрезови комплект регулируем нут и перо за паркет

Фрезови комплект съставен от два регулируеми елемента – нут и перо.
Предназначен за изработката на подови покрития – паркет.
Регулирането става посредством резбова втулка и винтове за да се обработват дървени заготовки с желаната дебелина.


NoD
mm
B
mm
d
mm
Zn min-max
min-1
112-18-0115016 - 2230/35/4065400-9000
112-18-0215016 - 2230/35/4065400-9000
112-18-0316016 - 2230/35/4064800-8400
112-18-0416016 - 2230/35/4064800-8400
112-18-0518016 - 2230/35/4064200-7500
112-18-0618016 - 2230/35/4064200-7500