112-37 Фрезови комплект за масивни врати

Комплект за фрезоване на профил и контрапрофил за масивни таблени и остъклени врати.
Комплект фрезови глави със стоманени тела и запоени HS или HW пластини.
Постоянен диаметър и профил на инструмента.


NoD mmd mmB mmzn max min"1
112-37-0116040/35/301938500
1112-37-0216040/35/301938500
112-37-0312840/35/303038500
1112-37-0416040/35/307.5-14.548500
112-37-0516040/35/303038500