112-55 Фрезови комплект за мебелни врати

Фрезови комплект за профил и контрапрофил при производството на рамки за мебелни врати, гардероби, ракли.
Тяло от конструкционна стомана със HW/HS запоени режещи пластини.


NoD mmB mmd mmn min-max min"1
112-55-011202230/356600-11200
112-55-021252230/356500-10600