113-54 Фреза спирална за хобеловане

Фрезова глава с обръщаеми пластини за предварителна обработка на масивно дърво върху копирни машини. Благодарение на спиралното разположение на пластините се постига по плавно и безшумно рязане.
Тяло на инструмента от алуминий с твърдосп
лавни пластини с 4 режещи позиции.

Резервни части за артикулХарактеристикаПластинаВинт
Код505006900411
113-54-01Размери14x14x2М5х16
Мин. Брой в опаковка1010
Код505006900411
113-54-02Размери14x14x2М5х16
Мин. Брой в опаковка1010
Код505006900412
113-54-03Размери14x14x2М5х10
Мин. Брой в опаковка1010

NodLzn max
mmmmmmmin’1
113-54-0110035/30/20L*4(2*)13000
113-54-028035/30/20L*4 (z*)13000
113-54-037030/20L*4(2*)13000