113-93 Фрезова глава за ъглова сглобка

Фрезова глава с HW сменяеми, обръщаеми пластини за 45° ъглови профилни сглобки тип «Герунг» (двоен нут и перо).
Използва се за сглобки на кухненски вратички, рамки при различна дебелина на дървото.
Едната заготовка се фрезова хоризонтално, а другата вертикално.
Фрезова глава за ъглова сглобка


NoD
mm
d
mm
b
mm
zvn min-max
min-1
113-93-0118030/35/4015 - 30224200-7500

Резервни части за артикулХарактеристикаТв. ПластинаПластина
канална
КлинВинт
стопорен
Винт
113-93-01Код501012510002201012900307900405
Размери20x12x1.535x16x420x12M6x16M6x12
Мин. Брой в опаковка10441010