112-53 Фреза за клинозъбно снаждане

Инструмента се използва при производството на дървени заготовки за прозорци, врати, мебели и др., като прави сглобки тип “клинозъбни”.
В зависимост от профила на сглобката и дебелината на дървената заготовка, инструмента се използва индивидуално или като група от няколко инструмента.
Тяло от конструкционна стомана и запоени HW/HS пластини.NoD mmB mmd mmZP mmH mmn max min-1
112-53-011403030/35/4043.81010000
112-53-0216039.230/35/4046.2209000
112-53-031605030/35/4047229000
112-53-1114027.630/3543.81010000
112-53-1216039.330/35/4046.2209000