113-26 Фрезова глава за хобеловане с профилен нож

Фрезова глава за хобеловане с профилен нож. Тяло от конструкционна стомана или алуминий със сменяеми HS ножове.


NoD mmd mmB mmznmax min1
113-26-0115030/401303/48000
113-26-0215030/401903/48000
113-26-03D*30/40B*3/4

D* – по изискване на клиента /Dmax = 200 mm/
В* – по изискване на клиента /Втах = 240 тт/
h* /височина на профила/ – по изискване на клиента /hmax = 20 mm/