113-27 Фрезова глава за хобеловане профилна

Фрезова глава за хобеловане профилна.
Тяло от алуминий със сменяеми HS ножове

NoD ттd ттВ ттZПтах min'1
113-27-01D*30/40В*3/4-

D* – по изискване на клиента /Dmax = 200 mm/
В* – по изискване на клиента /Втах = 240 тт/